Praktiska råd

Praktiska råd till kvinnor som blivit slagna.

För dagbok.
Anteckna varje gång han slår dig. Har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt.

Berätta för någon.
Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Det kan vara en väninna, släkting, kamrat eller någon på arbetet. Även om du inte orkar göra något åt saken just då så finns det i alla fall någon som vet vad som har hänt dig.

Dokumentera skadorna.
Vid läkarbesök ska du kräva att läkaren tar fotografier. Även om du inte gör något åt situationen direkt, så finns bilderna kvar den dag du gör din anmälan.

Tro inte på att det aldrig ska hända igen.
Ordna en reträttväg så du kan ge dig av om han börjar slå dig igen. Ta reda på vart du kan vända dig när som helst på dygnet, t.ex. socialjouren, en väninna eller släkting. Be någon närstående om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen.

Ring en kvinnojour.
På kvinnojouren kan du prata med någon och få hjälp. Telefonnummer och adresser hittar du på http://www.roks.se. På kvinnojouren tror kvinnorna på vad du säger, de ifrågasätter inte dina ord eller upplevelser. Tilltron till systerskapet och den kunskap vi har, ligger till grund för hela verksamheten och den gemenskap som finns här varar oftast livet ut.

Gör en polisanmälan
Gör klart för mannen att du inte accepterar hans beteende. Våldet din man utsätter dig för är ett brott. Det är viktigt att polisanmäla misshandeln. Både för din egen skull och för att din man/partner ska inse att det är en kriminell handling han begått.