På gång

Samarbete med SMIP
(Stödcentrum för Män i Partille).

Vi samarbetar med SMIP (stödcentrum för män i Partille) för att förbättra tillvaron för de barn som utsätts för bråk, hot och våld i hemmet. De kvinnor som kommer till oss på kvinnojouren får information om att deras män kan erbjudas samtal med SMIP. I projektet samarbetar Partille kvinnojour, kommunens kvinnofridssamordnare, SMIP och socialförvaltningen.