Hjälp & stöd

Partille Kvinnojour bildades år 1982 och är ideellt, religiöst och partipolitiskt obunden.

Partille Kvinnojour hjälper och stödjer kvinnor och barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp, psykiskt eller fysiskt våld samt utsätts för hot eller kränkningar. Partille kvinnojour verkar mot våld och förtryck av kvinnor och barn, bedriver opinion och skapar debatt, utbildar och informerar.

Kvinnojouren i Partille är medlem i ROKS, Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige. Ett stort antal kvinnojourer och tjejjourer är anslutna till ROKS.

Partille Kvinnojour ger dig, kostnadsfritt medsysterligt stöd genom telefonkontakt och besök, enskilt eller i grupp. Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt. Vi kan hjälpa till med att förmedla kontakt med myndigheter, advokater och sjukvård med mera. Vi kan också vara med dig vid besök hos polis, rättsväsende och socialtjänst.

Du kan ringa anonymt om du bara vill ha någon att prata med angående dina problem eller funderingar.

Tel. 031-44 51 88, mobil: 0739 16 90 91, 0760 50 51 88.