Länkar

Kvinnofridslinjen, Tfn: 020 505050

Telefonlinjen är öppen dygnet runt och du kan få akut rådgivning. Samtalet registreras inte på din telefonräkning och är kostnadsfritt. Linjen samverkar med landets kvinnojourer.
www.kvinnofridslinjen.se

ROKS

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjej jourer i Sverige.
www.roks.se

Unizon

Sveriges Kvinnojourers Riksförbund.
www.kvinnojour.com

Kvinnojouren i väst

En sammanslutning av självständiga kvinnojourer i Västra Götalands län.
http://www.kvinnojourerivast.se/

Tjejjouren Väst

Tjejjour i Västra Götalands län.
www.tjejjouren.se/

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten är en statlig myndighet som har som övergripande mål att främja brottsoffrens rättigheter, behov och intressen.
www.brottsoffermyndigheten.se

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling, utvärdering, forskning och information inom det kriminalpolitiska området. Myndigheten ansvarar också för Sveriges officiella kriminalstatistik.
www.bra.se

Västsvensk portal om våld i nära relationer

Portalen våldinärarelationer.se är ett västsvenskt samarbete mellan Västra Götalands-regionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), Göteborgsregionens (GR) Dialoga Relationsvåldscentrum och Länsstyrelsen i Västra Götaland.
www.valdinararelationer.se

Nationell råd och stödtelefon HEDER

Nationell råd och stödtelefon HEDER tel: 020-258585
http://www.mina-rs.se/