Start

Partille Kvinnojour hjälper och stödjer dig kvinna som blir utsatt för psykiska eller fysiska övergrepp. Vi gör ingen skillnad på om du lever med en man eller kvinna. Till oss kan du ringa anonymt och vi har tystnadsplikt. Du kan även boka tid för att komma till oss personligen.  All rådgivning är kostnadsfri.

symbolerTveka inte att ringa oss. Telefon: 031-44 51 88
Mobil: 0739 16 90 91,  0760 50 51 88

myspace visitors